1. Polska 30 lotów
2. Stany Zjednoczone 16 lotów
3. Niemcy 6 lotów
4. Ukraina 6 lotów
5. Norwegia 4 loty
6. Szwecja 4 loty
7. Wielka Brytania 4 loty
8. Francja 2 loty
9. Holandia 2 loty
10. Meksyk 2 loty
11. Portugalia 2 loty
12. Turcja 2 loty
13. Włochy 2 loty